Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Közösségi ügyletek mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok esetén

2015 November 23, Monday. 17:05

Közösségi ügyletek különleges jogállású (mezőgazdasági tevékenységet folytató) adóalany esetén

 

Termékbeszerzés:

A különleges adózói körbe tartozó adózónak akkor van áfa fizetési kötelezettsége a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után, ha a Közösségen belülről történő termékbeszerzéseinek adó nélkül számított értéke a tárgyévet megelőző évben vagy a tárgyévben meghaladja az értékhatárt, vagy az adózó az értékhatár alatti beszerzései tekintetében áfa fizetési kötelezettséget választ, illetve, ha közösségi adószámának megadására tekintettel terheli adókötelezettség.

 

Értékhatár: 10.000 EUR, ami 2.500.000Ft. (átszámításnál 252,19Ft/EUR-t kell alkalmazni)

 

Termékértékesítés:

Az Art. úgy rendelkezik, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak más tagállam adóalanya felé történő termékértékesítése okán közösségi adószámot kiváltania nem kell.

Közösségen belüli értékesítésére a kompenzációs felár áthárítása mellett nem alkalmazható az Áfa tv. 89. §-ban szabályozott Közösségen belüli adómentes értékesítés szabálya is. Amennyiben tehát az Áfa tv. XIV. fejezete alapján a kompenzációs felár érvényesítésének feltételei az adott ügyletre kiterjedően fennállnak, akkor az adóalanynak az Áfa tv. 200. § (1) bekezdés b) pontja valamint (3) bekezdése szerint kell eljárnia, mivel ez a törvényi rendelkezés speciális rendelkezésnek tekintendő az Áfa tv. 89. §-hoz képest. Ennek megfelelően ilyen esetben az Áfa tv. 89. §-nak alkalmazása kizárt.

 

Összefoglalva:

Különös jogállás mellett, vagyis ha mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyi jogállása van, akkor

Ha nem különös jogállás, hanem csak AM vagy csak áfás, (vagyis lemondott a kompenzációs felár rendszeréről) akkor természetesen a szokott módon történik minden.